Strona główna » Regulaminy » Regulamin korzystania z Centrum Informacyjnego firmy KRN media

Regulamin korzystania z Centrum Informacyjnego firmy KRN media

§ 1 Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Centrum Informacyjnego KRN media,  będącego własnością KRN media Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod poczt. 31-159), przy al. Słowackiego 39,  wpisaną do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla  Krakowa-Śródmieścia pod nr KRS 0000258498, NIP: 6762321131, REGON:  120257016, wysokość kapitału zakładowego 50.000 PLN.  Następujące określenia, używane w niniejszym Regulaminie, oznaczają:

    1. Centrum Informacyjne KRN media – produkt firmy KRN media Sp. z o.o., którego głównym celem jest dostarczanie materiałów prasowych do zgromadzonej bazy Subskrybentów.
    2. Subskrybent – osoba, która zapisała się do bazy Centrum Informacyjnego poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza na stronie www.krnmedia.pl/centrum-informacyjne

  2. Osoba zatwierdzająca formularza zamieszczony na stronie www.krnmedia.pl/centrum-informacyjne automatycznie staje się Subskrybentem. Zatwierdzenie formularza oznacza akceptację zasad wykorzystania autorskich treści należących do KRNmedia. Zasady te są określone w niniejszym regulaminie.

  3. Osoba, która zapisała się bazy Centrum Informacyjnego KRN media ma prawo do zamieszczania i rozpowszechnianych przez Centrum Informacyjne KRN media utworów jedynie w ograniczonej formie.

  4. W ramach dozwolonego użytku osoba zapisana do bazy Centrum Informacyjnego KRN media może wykorzystać zawarte w utworze informacje, zamieścić tytuł i maksymalnie 6 zdań z publikacji rozpowszechnianych przez Centrum Informacji KRN media pod warunkiem, że w miejscu, w którym rozpowszechnia fragmenty materiałów, zamieści adnotację o właściwym pochodzeniu materiału i jego źródle.

  5. KRN media Sp. z o.o. zastrzega, że materiały zamieszczone w portalu www.krn.pl i www.e-biurowce.pl i są własnością firmy KRNmedia sp. z o.o., a ich kopiowanie i redystrybucja z naruszeniem zasad niniejszego regulaminu są zabronione. Utwory w myśl ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) i podlegają ochronie przewidzianej w tym przepisie.

  6. Zapisując się do bazy odbiorców biuletynu wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie mojego adresu e-mail w celach marketingowych oraz umieszczanie go w bazie danych KRN media sp. z o. o. (31-159 Kraków, al. Słowackiego 39), zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Przysługuje mi również prawo do wglądu, poprawy i kontroli oraz usunięcia mojego adresu e-mail z bazy KRN sp. z o.o.

Biuletyn KRN.pl

Poznaj największy w Polsce branżowy newsletter rynku nieruchomości.

Wydarzenia

Kolejne wydanie raportu
2016-03-24 16:13
Niezmiernie miło nam poinformować, że właśnie przed chwilą ukazała się kolejna edycja raportu "Polski rynek biurowy 2015", wydawanego przez portal e-biurowce.pl. Zapraszamy do lektury!